Θέσεις ΕργασίαςΤο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρείας μας και στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής μας αναζητούμε φιλόδοξους και δημιουργικούς ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν:


  • επαγγελματισμό,
  • δυναμική προσωπικότητα,
  • θέληση για επιτυχία,
  • προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
  • άριστη ικανότητα επικοινωνίας


Προσφέρουμε τη δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη σε ένα οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη Novacel Hellas ΕΠΕ μπορείτε να μας αποστείλετε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση: info@novacel.gr

Όλα τα Βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.