Δομή ΕταιρείαςΗ εταιρεία μας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:


Τμήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ - Επιχειρηματικοί Τομείς

Υποστηρικτικά Τμήματα

  • Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου (finacc@novacel.gr)

  • Τμήμα Αγορών & Εισαγωγών-Εξαγωγών (purchase@novacel.gr)

  • Τμήμα Υπολογιστικής Υποστήριξης

  • Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων (management@novacel.gr)