Ανίχνευση GMO (Μεταλλαγμένων)


Στην παγκόσμια αγορά σήμερα, το 90% περίπου της διαθέσιμης σόγιας, το 80% του καλαμποκιού, το 70% της ελαιοκράμβης και το 50% των σπόρων βαμβακιού, ανήκουν στην κατηγορία των GMO (Genetically Mutated Organisms - Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί).

Η Γενετική Τροποποίηση (Genetic Mutation) των σημαντικών γεωργικών προϊόντων είναι συχνό φαινόμενο στη σημερινή καλλιέργεια, που κυρίως αποσκοπεί στο να προσδώσει στο φυτό ιδιότητες όπως αντοχή σε έντομα και ζιζανιοκτόνα.


Επιλέξτε Κατηγορία


Τα φυτά και τα προϊόντα που έχουν υποστεί τέτοιου είδους τροποποιήσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Για τον έλεγχο για GMO (ανίχνευση GMO), μπορούν να χρησιμοποιηθούν σπόροι ή τμήμα ιστού του φυτού, αφού το τροποποιημένο DNA που έχει εισαχθεί στο φυτό μπορεί να ανιχνευθεί σε όλα τα κύτταρά του.

Η Aνίχνευση GMO γίνεται με Γρήγορα Τεστ (Rapid Tests) τύπου ELISA ή τύπου STRIP (Lateral Flow), που ανιχνεύουν επιτόπου την πρωτεΐνη που παράγεται απο το τροποποιημένο DNA στο φυτό, καθώς και με τη μέθοδο PCR (Polymerase Chain Reaction), η οποία πραγματοποιείται μόνο απο εξειδικευμένα εργαστήρια.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: