Γρήγορα Tests τύπου STRIP

Ανατρέξτε στα βίντεο (στήλη αριστερά) για λεπτομέρειες χρήσης των τεστ STRIP που διαθέτουμε

Γρήγορα Τεστ τύπου STRIP

-STRIP Τεστ Ελέγχου Σπόρων AgraStrip®
ΠροϊόνΑνιχνευόμενη Πρωτεΐνη
AgraStrip® Cry2Ab SeedChekBt-Cry2Ab
AgraStrip® LL Cotton SeedChekPAT
AgraStrip® EPSPS SeedChekEPSPS (Event GA21)
AgraStrip® Cry1Ac SeedChekBt-Cry1Ac
AgraStrip® RUR-HS Comb SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® PMI SeedChekPMI
AgraStrip® RUR SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® Cry3Bb SeedChekBt-Cry3Bb
AgraStrip® Cry34Ab1 SeedChekBt-Cry34Ab1
AgraStrip® RUR-HS SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® Triple Trait SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bb
AgraStrip® Cry1F SeedChek (water extract) - cornBt-Cry1F
AgraStrip® Vip SeedChekVip3A
AgraStrip® Cry1Ab SeedChekBt-Cry1Ab
AgraStrip® Cry1F SeedChek (buffer extract) - cottonBt-Cry1F
AgraStrip® LL SeedChekPAT
AgraStrip® RUR Comb SeedChekCP4 EPSPS
AgraStrip® Btk SeedChekBt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® Btk Comb SeedChekBt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® BR SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® BR Comb SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® LL Comb SeedChekPAT
AgraStrip® B2R SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® B2R Comb SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry1Ac
AgraStrip® Triple Trait Comb SeedChekCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bb-Ποιοτικά Τεστ STRIP Ελέγχου Σιτηρών TraitChek
ΠροϊόνΑνιχνευόμενη ΠρωτεΐνηΌρια Ανίχνευσης
AgraStrip® RUR-HS Bulk GrainCP4 EPSPS0,125 % in corn, 0,1 % in canola, 0,167% in alfalfa
AgraStrip® Cry9C Bulk GrainBt-Cry9C0,125 % in corn
AgraStrip® RUR Bulk GrainCP4 EPSPS0,1 % in soy and sugarbeets in 5 min; 0,143 % in soy in 3 min
AgraStrip® RUR Seed and LeafCP4 EPSPSqualitative
AgraStrip® Cry1F Bulk Grain (buffer extract)Bt-Cry1F0,9 % in corn
AgraStrip® Cry1Ab Bulk GrainBt-Cry1Ab0,9 % in corn
AgraStrip® Cry1Ab Seed and LeafBt-Cry1Abqualitative
AgraStrip® Cry1F Seed and LeafBt-Cry1Fqualitative
AgraStrip® Cry3Bb Bulk GrainBt-Cry3Bb0,125 % in corn
AgraStrip® Cry3Bb Seed and LeafBt-Cry3Bbqualitative
AgraStrip® LL Bulk GrainPAT0,9 % in corn and sugarbeet, 2 % in canola
AgraStrip® Cry1Ab/LL Bulk Grain ComboBt-Cry1Ab, PAT0,9 % in corn
AgraStrip® LL Seed and LeafPATqualitative
AgraStrip® LL Bulk Grain for RicePAT0,05 % in LLRice62, 2 % in LLRice61
AgraStrip® Cry1F Bulk Grain (water extract)Bt-Cry1F0,9 % in corn
AgraStrip® Triple Trait Seed and LeafCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bbqualitative
AgraStrip® Cry34Ab1 Bulk GrainBt-Cry34Ab10,125 % in corn
AgraStrip® Vip Seed and LeafVip3Aqualitative
AgraStrip® Vip Bulk GrainVip3A0,33 % in corn
AgraStrip® RUR Toasted MealCP4 EPSPS0,9 % in toasted soy
AgraStrip® Triple Trait Bulk GrainCP4 EPSPS, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bb0,5 % in corn, 0,9 % in corn, 0,5 % in corn
AgraStrip® Corn Comb 7 TraitsCP4 EPSPS, PAT, Bt-Cry9C, Bt-Cry1Ab, Bt-Cry3Bb, Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab1depends on the trait-Ημι-Ποσοτικά Τεστ STRIP Ελέγχου Σιτηρών TraitChek
ΠροϊόνΑνιχνευόμενη ΠρωτεΐνηΌρια Ποσοτικοποίησης
AgraStrip® RUR Bulk GrainCP4 EPSPS0,1 to 4,0 % RUR soy
AgraStrip® RUR HS Bulk GrainCP4 EPSPS0,1 to 4,0 % RUR corn
AgraStrip® Cry1Ab Bulk GrainBt-Cry1Ab0,5 to 4,0 % Cry1Ab corn
AgraStrip® Cry3Bb1 Bulk GrainBt-Cry3Bb10,1 to 4,0 % Cry3Bb1 corn
AgraStrip® Cry34Ab1 Bulk GrainBt-Cry34Ab10,1 to 4,0 % Cry34Ab1 corn
AgraStrip® Cry1F Bulk GrainBt-Cry1F0,5 to 4,0 % Cry1F corn
AgraStrip® Cry9C Bulk GrainBt-Cry9C0,1 to 4,0 % Cry9C corn
AgraStrip® LL Bulk GrainPAT0,5 to 4,0 % LL corn
AgraStrip® VIP3A Bulk GrainVIP3A0,1 to 4,0 % VIP3A corn
AgraStrip® Semi-Quantitative Corn Comb Bulk GrainCP4 EPSPS, Cry1Ab, Cry3Bb1, Cry1F, PAT, Cry9C, Cry34Ab1, VIP3AAnalyte DependentΕπικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: