Πρότυπα AAS

Αν η Ατομική Απορρόφηση (Atomic Absorption) είναι το όργανο της επιλογής σας, είναι βέβαιο ότι θα εκτιμήσετε τη βελτιωμένη σειρά από Πρότυπα AAS που προσφέρουμε.

Αν παρόλ'αυτά δε βρίσκετε το πρότυπο που χρειάζεστε, επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα Προσαρμοσμένα Πρότυπα (Custom Standards) που προσφέρουμε.Single-Element Standards


Single-Element Standards

AAAL1-1 1000 ppm Aluminum for AA 125 mL
AAAL1-5 1000 ppm Aluminum for AA 500 mL
AASB1-1 1000 ppm Antimony for AA 125 mL
AASB1-5 1000 ppm Antimony for AA 500 mL
AAAS1-1 1000 ppm Arsenic for AA 125 mL
AAAS1-5 1000 ppm Arsenic for AA 500 mL
AABA1-1 1000 ppm Barium for AA 125 mL
AABA1-5 1000 ppm Barium for AA 500 mL
AABE1-1 1000 ppm Beryllium for AA 125 mL
AABE1-5 1000 ppm Beryllium for AA 500 mL
AABI1-1 1000 ppm Bismuth for AA 125 mL
AABI1-5 1000 ppm Bismuth for AA 500 mL
AAB1-1 1000 ppm Boron for AA 125 mL
AAB1-5 1000 ppm Boron for AA 500 mL
AACD1-1 1000 ppm Cadmium for AA 125 mL
AACD1-5 1000 ppm Cadmium for AA 500 mL
AACA1-1 1000 ppm Calcium for AA 125 mL
AACA1-5 1000 ppm Calcium for AA 500 mL
AACE1-1 1000 ppm Cerium for AA 125 mL
AACE1-5 1000 ppm Cerium for AA 500 mL
AACS1-1 1000 ppm Cesium for AA 125 mL
AACS1-5 1000 ppm Cesium for AA 500 mL
AACR1-1 1000 ppm Chromium for AA 125 mL
AACR1-5 1000 ppm Chromium for AA 500 mL
AACO1-1 1000 ppm Cobalt for AA 125 mL
AACO1-5 1000 ppm Cobalt for AA 500 mL
AACU1-1 1000 ppm Copper for AA 125 mL
AACU1-5 1000 ppm Copper for AA 500 mL
AADY1-1 1000 ppm Dysprosium for AA 125 mL
AADY1-5 1000 ppm Dysprosium for AA 500 mL
AAER1-1 1000 ppm Erbium for AA 125 mL
AAER1-5 1000 ppm Erbium for AA 500 mL
AAEU1-1 1000 ppm Europium for AA 125 mL
AAEU1-5 1000 ppm Europium for AA 500 mL
AAGD1-1 1000 ppm Gadolinium for AA 125 mL
AAGD1-5 1000 ppm Gadolinium for AA 500 mL
AAGA1-1 1000 ppm Gallium for AA 125 mL
AAGA1-5 1000 ppm Gallium for AA 500 mL
AAGE1-1 1000 ppm Germanium for AA 125 mL
AAGE1-5 1000 ppm Germanium for AA 500 mL
AAAU1-1 1000 ppm Gold for AA 125 mL
AAAU1-5 1000 ppm Gold for AA 500 mL
AAHF1-1 1000 ppm Hafnium for AA 125 mL
AAHF1-5 1000 ppm Hafnium for AA 500 mL
AAHO1-1 1000 ppm Holmium for AA 125 mL
AAHO1-5 1000 ppm Holmium for AA 500 mL
AAIN1-1 1000 ppm Indium for AA 125 mL
AAIN1-5 1000 ppm Indium for AA 500 mL
AAIR1-1 1000 ppm Iridium for AA 125 mL
AAIR1-5 1000 ppm Iridium for AA 500 mL
AAFE1-1 1000 ppm Iron for AA 125 mL
AAFE1-5 1000 ppm Iron for AA 500 mL
AALA1-1 1000 ppm Lanthanum for AA 125 mL
AALA1-5 1000 ppm Lanthanum for AA 500 mL
AAPB1-1 1000 ppm Lead for AA 125 mL
AAPB1-5 1000 ppm Lead for AA 500 mL
AALI1-1 1000 ppm Lithium for AA 125 mL
AALI1-5 1000 ppm Lithium for AA 500 mL
AALU1-1 1000 ppm Lutetium for AA 125 mL
AALU1-5 1000 ppm Lutetium for AA 500 mL
AAMG1-1 1000 ppm Magnesium for AA 125 mL
AAMG1-5 1000 ppm Magnesium for AA 500 mL
AAMN1-1 1000 ppm Manganese for AA 125 mL
AAMN1-5 1000 ppm Manganese for AA 500 mL
AAHG1-1 1000 ppm Mercury for AA 125 mL
AAHG1-5 1000 ppm Mercury for AA 500 mL
AAMO1-1 1000 ppm Molybdenum for AA 125 mL
AAMO1-5 1000 ppm Molybdenum for AA 500 mL
AAND1-1 1000 ppm Neodymium for AA 125 mL
AAND1-5 1000 ppm Neodymium for AA 500 mL
AANI1-1 1000 ppm Nickel for AA 125 mL
AANI1-5 1000 ppm Nickel for AA 500 mL
AANB1-1 1000 ppm Niobium for AA 125 mL
AANB1-5 1000 ppm Niobium for AA 500 mL
AAPD1-1 1000 ppm Palladium for AA 125 mL
AAPD1-5 1000 ppm Palladium for AA 500 mL
AAP1-1 1000 ppm Phosphorus for AA 125 mL
AAP1-5 1000 ppm Phosphorus for AA 500 mL
AAPT1-1 1000 ppm Platinum for AA 125 mL
AAPT1-5 1000 ppm Platinum for AA 500 mL
AAK1-1 1000 ppm Potassium for AA 125 mL
AAK1-5 1000 ppm Potassium for AA 500 mL
AAPR1-1 1000 ppm Praseodymium for AA 125 mL
AAPR1-5 1000 ppm Praseodymium for AA 500 mL
AARE1-1 1000 ppm Rhenium for AA 125 mL
AARE1-5 1000 ppm Rhenium for AA 500 mL
AARH1-1 1000 ppm Rhodium for AA 125 mL
AARH1-5 1000 ppm Rhodium for AA 500 mL
AARB1-1 1000 ppm Rubidium for AA 125 mL
AARB1-5 1000 ppm Rubidium for AA 500 mL
AARU1-1 1000 ppm Ruthenium for AA 125 mL
AARU1-5 1000 ppm Ruthenium for AA 500 mL
AASM1-1 1000 ppm Samarium for AA 125 mL
AASM1-5 1000 ppm Samarium for AA 500 mL
AASC1-1 1000 ppm Scandium for AA 125 mL
AASC1-5 1000 ppm Scandium for AA 500 mL
AASE1-1 1000 ppm Selenium for AA 125 mL
AASE1-5 1000 ppm Selenium for AA 500 mL
AASI1-1 1000 ppm Silicon for AA 125 mL
AASI1-5 1000 ppm Silicon for AA 500 mL
AAAG1-1 1000 ppm Silver for AA 125 mL
AAAG1-5 1000 ppm Silver for AA 500 mL
AANA1-1 1000 ppm Sodium for AA 125 mL
AANA1-5 1000 ppm Sodium for AA 500 mL
AASR1-1 1000 ppm Strontium for AA 125 mL
AASR1-5 1000 ppm Strontium for AA 500 mL
AAS1-1 1000 ppm Sulfur for AA 125 mL
AAS1-5 1000 ppm Sulfur for AA 500 mL
AATA1-1 1000 ppm Tantalum for AA 125 mL
AATA1-5 1000 ppm Tantalum for AA 500 mL
AATE1-1 1000 ppm Tellurium for AA 125 mL
AATE1-5 1000 ppm Tellurium for AA 500 mL
AATB1-1 1000 ppm Terbium for AA 125 mL
AATB1-5 1000 ppm Terbium for AA 500 mL
AATL1-1 1000 ppm Thallium for AA 125 mL
AATL1-5 1000 ppm Thallium for AA 500 mL
AATH1-1 1000 ppm Thorium for AA 125 mL
AATH1-5 1000 ppm Thorium for AA 500 mL
AATM1-1 1000 ppm Thulium for AA 125 mL
AATM1-5 1000 ppm Thulium for AA 500 mL
AASN1-1 1000 ppm Tin for AA 125 mL
AASN1-5 1000 ppm Tin for AA 500 mL
AATI1-1 1000 ppm Titanium for AA 125 mL
AATI1-5 1000 ppm Titanium for AA 500 mL
AAW1-1 1000 ppm Tungsten for AA 125 mL
AAW1-5 1000 ppm Tungsten for AA 500 mL
AAU1-1 1000 ppm Uranium for AA 125 mL
AAU1-5 1000 ppm Uranium for AA 500 mL
AAV1-1 1000 ppm Vanadium for AA 125 mL
AAV1-5 1000 ppm Vanadium for AA 500 mL
AAYB1-1 1000 ppm Ytterbium for AA 125 mL
AAYB1-5 1000 ppm Ytterbium for AA 500 mL
AAY1-1 1000 ppm Yttrium for AA 125 mL
AAY1-5 1000 ppm Yttrium for AA 500 mL
AAZN1-1 1000 ppm Zinc for AA 125 mL
AAZN1-5 1000 ppm Zinc for AA 500 mL
AAZR1-1 1000 ppm Zirconium for AA 125 mL
AAZR1-5 1000 ppm Zirconium for AA 500 mL
Multi-Element Standards


Multi-Element Standards

IV-STOCK-25 AA Calibration Standard 500 mL
IV-STOCK-18 GFAA Calibration Standard 125 mL
Modifiers, Buffers & Releasing Agents


Modifiers, Buffers & Releasing Agents

MM-PDMG-32 0.3% Palladium / 0.2% Magnesium Modifier 125 mL
MM-PD-5 0.5% Palladium Modifier 125 mL
LACB1-5 1% Lanthanum Releasing Agent 500 mL
MM-MG-10 1% Magnesium Nitrate Modifier 125 mL
MM-PD-10 1% Palladium Modifier 125 mL
LINB2-5 2% Lithium Ionization Buffer 500 mL
MM-P-40 4% Phosphate Modifier 125 mL
EPA Standards


Toxicity Characteristic Leachate Procedure (TCLP)

TCLP-AA-HG TCLP Mercury Standard 125 mL
TCLP-1REV TCLP Standard 125 mL


CLP Graphite Furnace Standards

CLPF-ASPK-1 Analytical Spiking Standard for GF 125 mL
QCP-CICV-4 CCV / ICV Standard 4 125 mL
CLPF-CAL-1 Calibration Standard for GF 125 mL
CLPF-PSPK-1 Predigestion Spiking Standard for GF 125 mLΠαρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα που διαθέτουμε.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: