Πρότυπα Αγωγιμότητας

Conductivity Standards


Conductivity Standards for Wet Chemistry

CON10-25 10 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON10000-25 10,000 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON100-25 100 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON100000-25 100,000 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1000-25 1000 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1200-25 1200 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1400-25 1400 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1413-25 1413 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON1430-25 1430 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON147-25 147 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON2-25 2 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mL
CON500-25 500 µmhos/cm Conductivity at 25°C 125 mLΠαρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα που διαθέτουμε.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: