Πρότυπα ICP / ICP-MS

We assay our ICP standards and ICP-MS standards by validated ICP and wet chemical procedures to obtain the certified value. All standards we make for ICP and ICP-MS are traceable specified NIST SRMs. Please inquire for the Certificate of Analysis for detailed information.


Choose the Standards you are interested in:

We also provide Custom Standards specific to your needs. Contact us for more information.


Single-Element StandardsAll Single-Element Standards use high-purity starting materials, in accordance to strict guidelines (please inquire for the Quality Assurance for detailed information).

10 μg/mL Standards

MS6LI-10PPM 10 ppm 6Lithium for ICP-MS 125 mL
MSAL-10PPM 10 ppm Aluminum for ICP-MS 125 mL
MSSB-10PPM 10 ppm Antimony for ICP-MS 125 mL
MSAS-10PPM 10 ppm Arsenic for ICP-MS 125 mL
MSBA-10PPM 10 ppm Barium for ICP-MS 125 mL
MSBE-10PPM 10 ppm Beryllium for ICP-MS 125 mL
MSBI-10PPM 10 ppm Bismuth for ICP-MS 125 mL
MSB-10PPM 10 ppm Boron for ICP-MS 125 mL
MSCD-10PPM 10 ppm Cadmium for ICP-MS 125 mL
MSCA-10PPM 10 ppm Calcium for ICP-MS 125 mL
MSCE-10PPM 10 ppm Cerium for ICP-MS 125 mL
MSCS-10PPM 10 ppm Cesium for ICP-MS 125 mL
MSCR(3)-10PPM 10 ppm Chromium+3 for ICP-MS 125 mL
MSCR(6)-10PPM 10 ppm Chromium+6 for ICP-MS 125 mL
MSCO-10PPM 10 ppm Cobalt for ICP-MS 125 mL
MSCU-10PPM 10 ppm Copper for ICP-MS 125 mL
MSGE-10PPM 10 ppm Germanium for ICP-MS 125 mL
MSAU-10PPM 10 ppm Gold for ICP-MS 125 mL
MSHF-10PPM 10 ppm Hafnium for ICP-MS 125 mL
MSHO-10PPM 10 ppm Holmium for ICP-MS 125 mL
MSLI-10PPM 10 ppm ICP-MS Lithium for ICP-MS 125 mL
MSIN-10PPM 10 ppm Indium for ICP-MS 125 mL
MSFE-10PPM 10 ppm Iron for ICP-MS 125 mL
MSPB-10PPM 10 ppm Lead for ICP-MS 125 mL
MSMG-10PPM 10 ppm Magnesium for ICP-MS 125 mL
MSMN-10PPM 10 ppm Manganese for ICP-MS 125 mL
MSHGN-10PPM 10 ppm Mercury for ICP-MS 125 mL
MSHG-10PPM 10 ppm Mercury for ICP-MS 125 mL
MSMO-10PPM 10 ppm Molybdenum for ICP-MS 125 mL
MSNI-10PPM 10 ppm Nickel for ICP-MS 125 mL
MSOS-10PPM 10 ppm Osmium for ICP-MS 125 mL
MSP-10PPM 10 ppm Phosphorus for ICP-MS 125 mL
MSPT-10PPM 10 ppm Platinum for ICP-MS 125 mL
MSK-10PPM 10 ppm Potassium for ICP-MS 125 mL
MSRHN-10PPM 10 ppm Rhodium for ICP-MS 125 mL
MSRH-10PPM 10 ppm Rhodium for ICP-MS 125 mL
MSSC-10PPM 10 ppm Scandium for ICP-MS 125 mL
MSSE-10PPM 10 ppm Selenium for ICP-MS 125 mL
MSSI-10PPM 10 ppm Silicon for ICP-MS 125 mL
MSAG-10PPM 10 ppm Silver for ICP-MS 125 mL
MSNA-10PPM 10 ppm Sodium for ICP-MS 125 mL
MSSR-10PPM 10 ppm Strontium for ICP-MS 125 mL
MSS-10PPM 10 ppm Sulfur for ICP-MS 125 mL
MSTEN-10PPM 10 ppm Tellurium for ICP-MS 125 mL
MSTB-10PPM 10 ppm Terbium for ICP-MS 125 mL
MSTL-10PPM 10 ppm Thallium for ICP-MS 125 mL
MSTH-10PPM 10 ppm Thorium for ICP-MS 125 mL
MSSN-10PPM 10 ppm Tin for ICP-MS 125 mL
MSTI-10PPM 10 ppm Titanium for ICP-MS 125 mL
MSW-10PPM 10 ppm Tungsten for ICP-MS 125 mL
MSU-10PPM 10 ppm Uranium for ICP-MS 125 mL
MSV-10PPM 10 ppm Vanadium for ICP-MS 125 mL
MSY-10PPM 10 ppm Yttrium for ICP-MS 125 mL
MSZN-10PPM 10 ppm Zinc for ICP-MS 125 mL


100 μg/mL Standards

MS6LI-100PPM 100 ppm 6Lithium for ICP-MS 125 mL
MSAL-100PPM 100 ppm Aluminum for ICP-MS 125 mL
MSSB-100PPM 100 ppm Antimony for ICP-MS 125 mL
MSAS-100PPM 100 ppm Arsenic for ICP-MS 125 mL
MSBA-100PPM 100 ppm Barium for ICP-MS 125 mL
MSBE-100PPM 100 ppm Beryllium for ICP-MS 125 mL
MSBI-100PPM 100 ppm Bismuth for ICP-MS 125 mL
MSB-100PPM 100 ppm Boron for ICP-MS 125 mL
MSCD-100PPM 100 ppm Cadmium for ICP-MS 125 mL
MSCA-100PPM 100 ppm Calcium for ICP-MS 125 mL
MSCE-100PPM 100 ppm Cerium for ICP-MS 125 mL
MSCS-100PPM 100 ppm Cesium for ICP-MS 125 mL
MSCR(3)-100PPM 100 ppm Chromium+3 for ICP-MS 125 mL
MSCR(6)-100PPM 100 ppm Chromium+6 for ICP-MS 125 mL
MSCO-100PPM 100 ppm Cobalt for ICP-MS 125 mL
MSCU-100PPM 100 ppm Copper for ICP-MS 125 mL
MSGE-100PPM 100 ppm Germanium for ICP-MS 125 mL
MSAU-100PPM 100 ppm Gold for ICP-MS 125 mL
MSHF-100PPM 100 ppm Hafnium for ICP-MS 125 mL
MSHO-100PPM 100 ppm Holmium for ICP-MS 125 mL
MSIN-100PPM 100 ppm Indium for ICP-MS 125 mL
MSFE-100PPM 100 ppm Iron for ICP-MS 125 mL
MSPB-100PPM 100 ppm Lead for ICP-MS 125 mL
MSLI-100PPM 100 ppm Lithium for ICP-MS 125 mL
MSMG-100PPM 100 ppm Magnesium for ICP-MS 125 mL
MSMN-100PPM 100 ppm Manganese for ICP-MS 125 mL
MSHG-100PPM 100 ppm Mercury for ICP-MS 125 mL
MSHGN-100PPM 100 ppm Mercury for ICP-MS 125 mL
MSMO-100PPM 100 ppm Molybdenum for ICP-MS 125 mL
MSNI-100PPM 100 ppm Nickel for ICP-MS 125 mL
MSOS-100PPM 100 ppm Osmium for ICP-MS 125 mL
MSP-100PPM 100 ppm Phosphorus for ICP-MS 125 mL
MSPT-100PPM 100 ppm Platinum for ICP-MS 125 mL
MSK-100PPM 100 ppm Potassium for ICP-MS 125 mL
MSRHN-100PPM 100 ppm Rhodium for ICP-MS 125 mL
MSRH-100PPM 100 ppm Rhodium for ICP-MS 125 mL
MSSC-100PPM 100 ppm Scandium for ICP-MS 125 mL
MSSE-100PPM 100 ppm Selenium for ICP-MS 125 mL
MSSI-100PPM 100 ppm Silicon for ICP-MS 125 mL
MSAG-100PPM 100 ppm Silver for ICP-MS 125 mL
MSNA-100PPM 100 ppm Sodium for ICP-MS 125 mL
MSSR-100PPM 100 ppm Strontium for ICP-MS 125 mL
MSS-100PPM 100 ppm Sulfur for ICP-MS 125 mL
MSTEN-100PPM 100 ppm Tellurium for ICP-MS 125 mL
MSTB-100PPM 100 ppm Terbium for ICP-MS 125 mL
MSTL-100PPM 100 ppm Thallium for ICP-MS 125 mL
MSTH-100PPM 100 ppm Thorium for ICP-MS 125 mL
MSSN-100PPM 100 ppm Tin for ICP-MS 125 mL
MSTI-100PPM 100 ppm Titanium for ICP-MS 125 mL
MSW-100PPM 100 ppm Tungsten for ICP-MS 125 mL
MSU-100PPM 100 ppm Uranium for ICP-MS 125 mL
MSV-100PPM 100 ppm Vanadium for ICP-MS 125 mL
MSY-100PPM 100 ppm Yttrium for ICP-MS 125 mL
MSZN-100PPM 100 ppm Zinc for ICP-MS 125 mL


1000 μg/mL Standards

CG6LI1-1 1000 ppm 6Lithium for ICP 125 mL
CG6LI1-5 1000 ppm 6Lithium for ICP 500 mL
CGAL1-1 1000 ppm Aluminum for ICP 125 mL
CGAL1-5 1000 ppm Aluminum for ICP 500 mL
CGALCL1-1 1000 ppm Aluminum for ICP 125 mL
CGALCL1-5 1000 ppm Aluminum for ICP 500 mL
CGICBR1-1 1000 ppm Ammonium Bromide for ICP 125 mL
CGICBR1-5 1000 ppm Ammonium Bromide for ICP 500 mL
CGICCL1-1 1000 ppm Ammonium Chloride for ICP 125 mL
CGICCL1-5 1000 ppm Ammonium Chloride for ICP 500 mL
ICI1-1 1000 ppm Ammonium Iodide for IC 125 mL
ICI1-5 1000 ppm Ammonium Iodide for IC 500 mL
CGSB1-1 1000 ppm Antimony for ICP 125 mL
CGSB1-5 1000 ppm Antimony for ICP 500 mL
CGSBF1-1 1000 ppm Antimony for ICP 125 mL
CGSBF1-5 1000 ppm Antimony for ICP 500 mL
CGAS1-1 1000 ppm Arsenic for ICP 125 mL
CGAS1-5 1000 ppm Arsenic for ICP 500 mL
CGBA1-1 1000 ppm Barium for ICP 125 mL
CGBA1-5 1000 ppm Barium for ICP 500 mL
CGBE1-1 1000 ppm Beryllium for ICP 125 mL
CGBE1-5 1000 ppm Beryllium for ICP 500 mL
CGBI1-1 1000 ppm Bismuth for ICP 125 mL
CGBI1-5 1000 ppm Bismuth for ICP 500 mL
CGB1-5 1000 ppm Boron for ICP 500 mL
CGB1-1 1000 ppm Boron for ICP 125 mL
CGCD1-1 1000 ppm Cadmium for ICP 125 mL
CGCD1-5 1000 ppm Cadmium for ICP 500 mL
CGCA1-1 1000 ppm Calcium for ICP 125 mL
CGCA1-5 1000 ppm Calcium for ICP 500 mL
CGC1-1 1000 ppm Carbon for ICP 125 mL
CGC1-5 1000 ppm Carbon for ICP 500 mL
TOCKHP1-1 1000 ppm Carbon for TOC made from KHP 125 mL
TOCKHP1-5 1000 ppm Carbon for TOC made from KHP 500 mL
CGCE1-1 1000 ppm Cerium for ICP 125 mL
CGCE1-5 1000 ppm Cerium for ICP 500 mL
CGCS1-1 1000 ppm Cesium for ICP 125 mL
CGCS1-5 1000 ppm Cesium for ICP 500 mL
CGCR(3)1-1 1000 ppm Chromium+3 for ICP 125 mL
CGCR(3)1-5 1000 ppm Chromium+3 for ICP 500 mL
CGCR(6)1-1 1000 ppm Chromium+6 for ICP 125 mL
CGCR(6)1-5 1000 ppm Chromium+6 for ICP 500 mL
CGCO1-1 1000 ppm Cobalt for ICP 125 mL
CGCO1-5 1000 ppm Cobalt for ICP 500 mL
CGCU1-1 1000 ppm Copper for ICP 125 mL
CGCU1-5 1000 ppm Copper for ICP 500 mL
CGDY1-1 1000 ppm Dysprosium for ICP 125 mL
CGDY1-5 1000 ppm Dysprosium for ICP 500 mL
CGER1-1 1000 ppm Erbium for ICP 125 mL
CGER1-5 1000 ppm Erbium for ICP 500 mL
CGEU1-1 1000 ppm Europium for ICP 125 mL
CGEU1-5 1000 ppm Europium for ICP 500 mL
CGGD1-1 1000 ppm Gadolinium for ICP 125 mL
CGGD1-5 1000 ppm Gadolinium for ICP 500 mL
CGGA1-1 1000 ppm Gallium for ICP 125 mL
CGGA1-5 1000 ppm Gallium for ICP 500 mL
CGGE1-1 1000 ppm Germanium for ICP 125 mL
CGGE1-5 1000 ppm Germanium for ICP 500 mL
CGAUN1-1 1000 ppm Gold for ICP 125 mL
CGAU1-1 1000 ppm Gold for ICP 125 mL
CGAU1-5 1000 ppm Gold for ICP 500 mL
CGAUN1-5 1000 ppm Gold for ICP 500 mL
CGHF1-1 1000 ppm Hafnium for ICP 125 mL
CGHF1-5 1000 ppm Hafnium for ICP 500 mL
CGHO1-1 1000 ppm Holmium for ICP 125 mL
CGHO1-5 1000 ppm Holmium for ICP 500 mL
CGIN1-1 1000 ppm Indium for ICP 125 mL
CGIN1-5 1000 ppm Indium for ICP 500 mL
CGIR1-1 1000 ppm Iridium for ICP 125 mL
CGIR1-5 1000 ppm Iridium for ICP 500 mL
CGFE1-5 1000 ppm Iron for ICP 500 mL
CGFE1-1 1000 ppm Iron for ICP 125 mL
CGLA1-1 1000 ppm Lanthanum for ICP 125 mL
CGLA1-5 1000 ppm Lanthanum for ICP 500 mL
CGPB1-1 1000 ppm Lead for ICP 125 mL
CGPB1-5 1000 ppm Lead for ICP 500 mL
CGLI1-1 1000 ppm Lithium for ICP 125 mL
CGLI1-5 1000 ppm Lithium for ICP 500 mL
CGLU1-1 1000 ppm Lutetium for ICP 125 mL
CGLU1-5 1000 ppm Lutetium for ICP 500 mL
CGMG1-1 1000 ppm Magnesium for ICP 125 mL
CGMG1-5 1000 ppm Magnesium for ICP 500 mL
CGMN1-1 1000 ppm Manganese for ICP 125 mL
CGMN1-5 1000 ppm Manganese for ICP 500 mL
CGHG1-1 1000 ppm Mercury for ICP 125 mL
CGHG1-5 1000 ppm Mercury for ICP 500 mL
CGMO1-1 1000 ppm Molybdenum for ICP 125 mL
CGMO1-5 1000 ppm Molybdenum for ICP 500 mL
CGND1-1 1000 ppm Neodymium for ICP 125 mL
CGND1-5 1000 ppm Neodymium for ICP 500 mL
CGNI1-1 1000 ppm Nickel for ICP 125 mL
CGNI1-5 1000 ppm Nickel for ICP 500 mL
CGNB1-1 1000 ppm Niobium for ICP 125 mL
CGNB1-5 1000 ppm Niobium for ICP 500 mL
CGOS1-1 1000 ppm Osmium for ICP 125 mL
CGOS1-5 1000 ppm Osmium for ICP 500 mL
CGPD1-1 1000 ppm Palladium for ICP 125 mL
CGPD1-5 1000 ppm Palladium for ICP 500 mL
CGPDN1-1 1000 ppm Palladium for ICP 125 mL
CGPDN1-5 1000 ppm Palladium for ICP 500 mL
CGP1-1 1000 ppm Phosphorus for ICP 125 mL
CGP1-5 1000 ppm Phosphorus for ICP 500 mL
CGPT1-1 1000 ppm Platinum for ICP 125 mL
CGPT1-5 1000 ppm Platinum for ICP 500 mL
CGPTN1-1 1000 ppm Platinum for ICP 125 mL
CGPTN1-5 1000 ppm Platinum for ICP 500 mL
CGK1-1 1000 ppm Potassium for ICP 125 mL
CGK1-5 1000 ppm Potassium for ICP 500 mL
CGPR1-1 1000 ppm Praseodymium for ICP 125 mL
CGPR1-5 1000 ppm Praseodymium for ICP 500 mL
CGRE1-1 1000 ppm Rhenium for ICP 125 mL
CGRE1-5 1000 ppm Rhenium for ICP 500 mL
CGRHN1-5 1000 ppm Rhodium for ICP 500 mL
CGRHN1-1 1000 ppm Rhodium for ICP 125 mL
CGRH1-1 1000 ppm Rhodium for ICP 125 mL
CGRH1-5 1000 ppm Rhodium for ICP 500 mL
CGRB1-1 1000 ppm Rubidium for ICP 125 mL
CGRB1-5 1000 ppm Rubidium for ICP 500 mL
CGRU1-1 1000 ppm Ruthenium for ICP 125 mL
CGRU1-5 1000 ppm Ruthenium for ICP 500 mL
CGSM1-1 1000 ppm Samarium for ICP 125 mL
CGSM1-5 1000 ppm Samarium for ICP 500 mL
CGSC1-1 1000 ppm Scandium for ICP 125 mL
CGSC1-5 1000 ppm Scandium for ICP 500 mL
CGSE(4)1-1 1000 ppm Selenium+4 for ICP 125 mL
CGSE(4)1-5 1000 ppm Selenium+4 for ICP 500 mL
CGSIO1-1 1000 ppm Silica for ICP 125 mL
CGSIO1-5 1000 ppm Silica for ICP 500 mL
CGSIONA1-1 1000 ppm Silica for ICP 125 mL
CGSIONA1-5 1000 ppm Silica for ICP 500 mL
CGSI1-1 1000 ppm Silicon for ICP 125 mL
CGSI1-5 1000 ppm Silicon for ICP 500 mL
CGSINA1-1 1000 ppm Silicon for ICP 125 mL
CGSINA1-5 1000 ppm Silicon for ICP 500 mL
CGAG1-1 1000 ppm Silver for ICP 125 mL
CGAG1-5 1000 ppm Silver for ICP 500 mL
CGNA1-1 1000 ppm Sodium for ICP 125 mL
CGNA1-5 1000 ppm Sodium for ICP 500 mL
CGSR1-1 1000 ppm Strontium for ICP 125 mL
CGSR1-5 1000 ppm Strontium for ICP 500 mL
CGMSA1-1 1000 ppm Sulfur as MSA for ICP 125 mL
CGMSA1-5 1000 ppm Sulfur as MSA for ICP 500 mL
CGS1-1 1000 ppm Sulfur for ICP 125 mL
CGS1-5 1000 ppm Sulfur for ICP 500 mL
CGTA1-1 1000 ppm Tantalum for ICP 125 mL
CGTA1-5 1000 ppm Tantalum for ICP 500 mL
CGTE1-1 1000 ppm Tellurium for ICP 125 mL
CGTE1-5 1000 ppm Tellurium for ICP 500 mL
CGTEN1-1 1000 ppm Tellurium for ICP 125 mL
CGTEN1-5 1000 ppm Tellurium for ICP 500 mL
CGTB1-1 1000 ppm Terbium for ICP 125 mL
CGTB1-5 1000 ppm Terbium for ICP 500 mL
CGTL1-1 1000 ppm Thallium for ICP 125 mL
CGTL1-5 1000 ppm Thallium for ICP 500 mL
CGTH1-1 1000 ppm Thorium for ICP 125 mL
CGTH1-5 1000 ppm Thorium for ICP 500 mL
CGTM1-1 1000 ppm Thulium for ICP 125 mL
CGTM1-5 1000 ppm Thulium for ICP 500 mL
CGSN1-1 1000 ppm Tin for ICP 125 mL
CGSN1-5 1000 ppm Tin for ICP 500 mL
CGSNCL1-1 1000 ppm Tin for ICP 125 mL
CGSNCL1-5 1000 ppm Tin for ICP 500 mL
CGTI1-1 1000 ppm Titanium for ICP 125 mL
CGTI1-5 1000 ppm Titanium for ICP 500 mL
CGW1-1 1000 ppm Tungsten for ICP 125 mL
CGW1-5 1000 ppm Tungsten for ICP 500 mL
CGU1-1 1000 ppm Uranium for ICP 125 mL
CGU1-5 1000 ppm Uranium for ICP 500 mL
CGV1-1 1000 ppm Vanadium for ICP 125 mL
CGV1-5 1000 ppm Vanadium for ICP 500 mL
CGYB1-1 1000 ppm Ytterbium for ICP 125 mL
CGYB1-5 1000 ppm Ytterbium for ICP 500 mL
CGY1-1 1000 ppm Yttrium for ICP 125 mL
CGY1-5 1000 ppm Yttrium for ICP 500 mL
CGZN1-1 1000 ppm Zinc for ICP 125 mL
CGZN1-5 1000 ppm Zinc for ICP 500 mL
CGZR1-1 1000 ppm Zirconium for ICP 125 mL
CGZR1-5 1000 ppm Zirconium for ICP 500 mLΠαρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα που διαθέτουμε.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: