Πρότυπα IC

If you've been searching for an atypical Ion Chromatography standard, look no further. Over the years, we've developed the most complete line of IC standards on the market. Our technicians have stabilized more than a dozen rare anion and cation standards that you won't find anywhere else.


Choose the Standards you are interested in:

We also provide Custom Standards specific to your needs. Contact us for more information.


Anion StandardsAll IC Standards use high-purity starting materials, in accordance to strict guidelines (please inquire for the Quality Assurance for detailed information).

Anion Standards

ICCL10-1 10,000 ppm Chloride for IC 125 mL
ICCL10-5 10,000 ppm Chloride for IC 500 mL
ICSO410-1 10,000 ppm Sulfate for IC 125 mL
ICSO410-5 10,000 ppm Sulfate for IC 500 mL
ICOAC1-1 1000 ppm Acetate for IC 125 mL
ICOAC1-5 1000 ppm Acetate for IC 500 mL
ICADP1-1 1000 ppm Adipate for IC 125 mL
ICADP1-5 1000 ppm Adipate for IC 500 mL
ICI1-1 1000 ppm Ammonium Iodide for IC 125 mL
ICI1-5 1000 ppm Ammonium Iodide for IC 500 mL
ICBEN1-1 1000 ppm Benzoate for IC 125 mL
ICBEN1-5 1000 ppm Benzoate for IC 500 mL
ICBRO31-1 1000 ppm Bromate for IC 125 mL
ICBRO31-5 1000 ppm Bromate for IC 500 mL
ICBR1-1 1000 ppm Bromide for IC 125 mL
ICBR1-5 1000 ppm Bromide for IC 500 mL
ICBTR1-1 1000 ppm Butyrate for IC 125 mL
ICBTR1-5 1000 ppm Butyrate for IC 500 mL
ICCO31-1 1000 ppm Carbonate for IC 125 mL
ICCO31-5 1000 ppm Carbonate for IC 500 mL
ICCLO31-1 1000 ppm Chlorate for IC 125 mL
ICCLO31-5 1000 ppm Chlorate for IC 500 mL
ICCL1-1 1000 ppm Chloride for IC 125 mL
ICCL1-5 1000 ppm Chloride for IC 500 mL
ICCLO21-1 1000 ppm Chlorite for IC 125 mL
ICCLO21-5 1000 ppm Chlorite for IC 500 mL
ICCRO41-1 1000 ppm Chromate for IC 125 mL
ICCRO41-5 1000 ppm Chromate for IC 500 mL
ICCIT1-1 1000 ppm Citrate for IC 125 mL
ICCIT1-5 1000 ppm Citrate for IC 500 mL
ICF1-1 1000 ppm Fluoride for IC 125 mL
ICF1-5 1000 ppm Fluoride for IC 500 mL
ICHCO1-1 1000 ppm Formate for IC 125 mL
ICHCO1-5 1000 ppm Formate for IC 500 mL
ICGTR1-1 1000 ppm Glutarate for IC 125 mL
ICGTR1-5 1000 ppm Glutarate for IC 500 mL
ICGLY1-1 1000 ppm Glycolate for IC 125 mL
ICGLY1-5 1000 ppm Glycolate for IC 500 mL
ICLCT1-1 1000 ppm Lactate for IC 125 mL
ICLCT1-5 1000 ppm Lactate for IC 500 mL
ICMLA1-1 1000 ppm Malate for IC 125 mL
ICMLA1-5 1000 ppm Malate for IC 500 mL
ICMLE1-1 1000 ppm Maleate for IC 125 mL
ICMLE1-5 1000 ppm Maleate for IC 500 mL
ICMLO1-1 1000 ppm Malonate for IC 125 mL
ICMLO1-5 1000 ppm Malonate for IC 500 mL
ICMSA1-1 1000 ppm Methanesulfonate for IC 125 mL
ICMSA1-5 1000 ppm Methanesulfonate for IC 500 mL
ICNO31-1 1000 ppm Nitrate for IC 125 mL
ICNO31-5 1000 ppm Nitrate for IC 500 mL
ICNNO31-1 1000 ppm Nitrate-Nitrogen for IC 125 mL
ICNNO31-5 1000 ppm Nitrate-Nitrogen for IC 500 mL
ICNTA1-1 1000 ppm Nitrilotriacetate for IC 125 mL
ICNTA1-5 1000 ppm Nitrilotriacetate for IC 500 mL
ICNO21-1 1000 ppm Nitrite for IC 125 mL
ICNO21-5 1000 ppm Nitrite for IC 500 mL
ICNNO21-1 1000 ppm Nitrite-Nitrogen for IC 125 mL
ICNNO21-5 1000 ppm Nitrite-Nitrogen for IC 500 mL
ICOXA1-1 1000 ppm Oxalate for IC 125 mL
ICOXA1-5 1000 ppm Oxalate for IC 500 mL
ICCLO41-1 1000 ppm Perchlorate for IC 125 mL
ICCLO41-5 1000 ppm Perchlorate for IC 500 mL
ICPO41-1 1000 ppm Phosphate for IC 125 mL
ICPO41-5 1000 ppm Phosphate for IC 500 mL
ICPPO41-1 1000 ppm Phosphate-Phosphorus for IC 125 mL
ICPPO41-5 1000 ppm Phosphate-Phosphorus for IC 500 mL
ICKHP1-1 1000 ppm Phthalate for IC 125 mL
ICKHP1-5 1000 ppm Phthalate for IC 500 mL
ICOPR1-1 1000 ppm Propionate for IC 125 mL
ICOPR1-5 1000 ppm Propionate for IC 500 mL
ICSCC1-1 1000 ppm Succinate for IC 125 mL
ICSCC1-5 1000 ppm Succinate for IC 500 mL
ICSO41-1 1000 ppm Sulfate for IC 125 mL
ICSO41-5 1000 ppm Sulfate for IC 500 mL
ICTRTR1-1 1000 ppm Tartrate for IC 125 mL
ICTRTR1-5 1000 ppm Tartrate for IC 500 mL
ICSCN1-1 1000 ppm Thiocyanate for IC 125 mL
ICSCN1-5 1000 ppm Thiocyanate for IC 500 mL
ICS2O31-1 1000 ppm Thiosulfate for IC 125 mL
ICS2O31-5 1000 ppm Thiosulfate for IC 500 mLΠαρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα που διαθέτουμε.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: