Πρότυπα Ανάλυσης Νερού

Should you ever have a problem with a standard, Water QC or otherwise, let us know. We'll immediately investigate the problem by testing a retained sample of your solution. If the error is on our end, you'll be offered a full refund or a free replacement — your choice. Our goal is your total satisfaction.

If you can't find the Water Quality Control Standard you are looking for, please ask for our Custom Standards.Potable Water Standards


Potable Water Standards

ICBRO31-1 1000 ppm Bromate for IC 125 mL
ICBR1-1 1000 ppm Bromide for IC 125 mL
ICCLO31-1 1000 ppm Chlorate for IC 125 mL
ICCLO21-1 1000 ppm Chlorite for IC 125 mL
QCP-CAT Cations Standard 20 mL
QCP-CN Cyanide Standard for QC 20 mL
QCP-DMD Demand Standard 20 mL
QCP-HG Mercury Standard for QC 20 mL
QCP-MTL Metals Standard 20 mL
QCP-MIN Minerals Standard 500 mL
QCP-NT Nitrite Standard 20 mL
QCP-NUT-1 Simple Nutrients Standard 20 mL
QCP-RAIN Simulated Rainwater Standard 125 mL
QCP-TRC Total Residual Chlorine Standard 10 mL
QCP-TURB Turbidity Standard 20 mL
QCP-WH Water Hardness Standard 500 mL
QCP-PH pH Standard for QC 20 mL
Waste Water Standards


Waste Water Standards

MSHG-1PPM 1 ppm Mercury for ICP 125 mL
TOCKHP1-1 1000 ppm Carbon for TOC made from KHP 125 mL
TOCKHP1-5 1000 ppm Carbon for TOC made from KHP 500 mL
QCP-CAT Cations Standard 20 mL
QCP-CR6 Chromium+6 Standard 20 mL
QCP-NUT-2 Complex Nutrients Standard 20 mL
QCP-CN Cyanide Standard for QC 20 mL
QCP-DMD Demand Standard 20 mL
QCP-HG Mercury Standard for QC 20 mL
QCP-MIN Minerals Standard 500 mL
QCP-OG-A Oil & Grease Standard 1 20 mL
QCP-OG-W Oil & Grease Standard 2 250 mL
QCP-PHEN Phenolics Standard 20 mL
QCP-NUT-1 Simple Nutrients Standard 20 mL
QCP-SLD Solids Standard 450 mL
QCP-TRC Total Residual Chlorine Standard 10 mL
QCP-TMS Trace Metals Standard 20 mL
QCP-TURB Turbidity Standard 20 mL
QCP-WH Water Hardness Standard 500 mL
QCP-PH pH Standard for QC 20 mLΠαρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα που διαθέτουμε.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: