Χρήσιμα Βίντεο


Παρουσίαση
Τεστ Χρωματομετρικής
Απεικόνισης

Τεστ Ανίχνευσης Μικροοργανισμών

Σε συνεργασία με τον οίκο EnZtek, προσφέρουμε επαγγελματικά Τεστ Χρωματομετρικής Απεικόνισης για την Ανίχνευση Ολικά Αερόβιων Οργανισμών ή Αρνητικών κατα Γκραμ Βακτηρίων (Gram Negative Bacteria) σε επιφάνειες όπως πάγους εργασίας ή και επιφάνειες τροφίμων (απευθείας πάνω στο τρόφιμο).

Τα τεστ είναι εύκολα στη χρήση, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεσή τους.


Ενδεικτική χρήση του Τεστ


Ενδεικτική χρήση των Τεστ σε επιφάνεια τροφίμου και πιθανή εστία βακτηρίων


Τεστ για Ανίχνευση Ολικά Αερόβιων Οργανισμών σε επιφάνειεςΤεστ Ελέγχου Επιφανειών για Ολικά Αερόβιους Οργανισμούς Θετικό / Αρνητικό
αποτέλεσμα του Τέστ

Τα βακτήρια ευθύνονται για τη φθορά των τροφίμων και την πλειοψηφία των ασθενειών που πηγάζουν από τρόφιμα, ως αποτέλεσμα μη επαρκούς καθαρισμού και συνθηκών υγιεινής.

Η παραδοσιακή μέθοδος ανίχνευσης αυτών των βακτηρίων είναι η καλλιέργειά τους για τουλάχιστον 24-48 ώρες, και η εκ των υστέρων εκτίμηση της πιθανής μόλυνσης του δείγματος τη στιγμή της μέτρησης.

Το Τεστ Χρωματομετρικής Απεικόνισης για Ολικά Αερόβιους Οργανισμούς πραγματοποιεί αυτόν τον έλεγχο σε 20 λεπτά.

Το Τεστ Ολικών Οργανισμών είναι ένα σύστημα ανίχνευσης ενζύμων, αποτελούμενο από συνθετικά υποστρώματα τα οποία, στην παρουσία συγκεκριμένων ενζύμων προκαλούν μία χημική αντίδραση. Η αντίδραση αυτή, σε συνδυασμό με ένα χημικό εμφάνισης, προκαλεί μία χρωματική αντίδραση στην κεφαλή του Τεστ.

Είναι κατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες όπως πάγκοι εργασίας ή άλλες πιθανές εστίες βακτηρίων, αλλά και απευθείας πάνω στις επιφάνειες των τροφίμων. Δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο για περισσότερες πληροφορίες.


Τεστ για Αρνητικά κατα Γκραμ ΒακτήριαΤεστ Ελέγχου Επιφανειών για Γκραμ Αρνητικά Βακτήρια Θετικό / Αρνητικό
αποτέλεσμα του Τέστ

Το Τεστ Αρνητικών κατά Γκραμ Αερόβιων Βακτηρίων, είναι ένα Γρήγορο Τεστ Απεικόνισης, για την ανίχνευση Αρνητικών κατά Γκραμ Μικροοργανισμών απευθείας από επιφάνειες όπως πάγκους εργασίας ή και επιφάνειες τροφίμων.

Λειτουργεί παρόμοια με το Τεστ Ολικών Οργανισμών παραπάνω, και παράγει και αυτό αποτελέσματα μέσα σε 20 λεπτά.

Αποτελεί την Πρώτη Γραμμή Άμυνας για την ανίχνευση βακτηριακής μόλυνσης πριν τη συσκευασία ή την αποστολή του προϊόντος.

Τεστ ΦθοριομετρίαςΓια άλλους τύπους Τεστ ή περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: