Χρήσιμα Βίντεο


Παρουσίαση Colifast ALARM


Παρουσίαση Colifast At-Line Monitor

Ανίχνευση Βακτηριδίων σε Νερό

Σε συνεργασία με το Νορβηγικό οίκο COLIFAST, ειδικό στη βιοτεχνολογία και τα τεστ νερού και τροφίμων, παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την Ανίχνευση Βακτηριδίων (Βακτηρίων) σε Νερό, και συγκεκριμένα για την ανίχνευση κολοβακτηριδίων όπως E.coli και άλλων βακτηρίων.


Τεστ Νερού / Ανίχνευση Κολοβακτηριδίων σε Νερό

Colifast ALARM

Colifast ALARM

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης κολοβακτηριδίων σε πόσιμο νερό. Το σύστημα Colifast ALARM εντοπίζει την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων κολοβακτηριδίων (coliforms) στο νερό και δίνει ένα ειδικό σήμα ειδοποίησης στην περίπτωση ανίχνευσής τους. Το Colifast ALARM έχει πιστοποιηθεί από το πρόγραμμα EPA ETV. Ιστοσελίδα EPA.Colifast At-Line Monitor (CALM)

Colifast At-Line Monitor (CALM)

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης κολοβακτηριδίων σε πόσιμο νερό. Διαθέσιμο και με προγεμισμένα φιαλίδια. Χρόνος ανίχνευσης 8 με 12 ώρες.Colifast Field Kit

Colifast Field Kit

Φορητό σύστημα για την ανίχνευση κολοβακτηριδίων. Μεθόδοι ανίχνευσης υψηλών επιπέδων βακτηριδίων ή παρουσίας / απουσίας τους. Χρόνος ανίχνευσης από 15 λεπτά.Pseudomonas Αeruginosa Test

Pseudomonas Αeruginosa Test

Γρήγορη και εύχρηστη μέθοδος για την ανίχνευση Αεριογόνων Ψευδομονάδων (Pseudomonas Αeruginosa) σε νερό. Μία θετική ένδειξη του τεστ μετά από 10-18 ώρες επώασης υποδεικνύει ότι το επίπεδο αεριογόνου ψευδομονάδος είναι υψηλότερο των 50 CFU/100ml. Κατόπιν 18 ωρών επώασης, η απουσία φθορισμού υποδεικνύει ότι το δείγμα είναι αρνητικό (απουσία αεριογόνου ψευδομονάδος).
(Να σημειωθεί ότι ο χρόνος αποτελεσμάτων της πρότυπης μεθόδου NS 4798 (MPN)/EN 12780(MF) είναι 186 ώρες, εν αντιθέση με τα γρήγορα αποτελέσματα που παρέχει αυτό το τεστ)


Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μικροβιολογικά Τεστ για τον Έλεγχο Νερού.


-Στήλες   Καθαρισμού
-
Στήλες Καθαρισμού

Διαλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει: