Υγρασιόμετρα για Κτίρια και Μπετόν


Υγρασιόμετρα για τη μέτρηση υγρασίας σε κτίρια και δάπεδα μπετόν.

Μετρητές Υγρασίας

B30 Beton - B30 Concrete floor moisture meter

B30 Concrete floor moisture meter for construction materials with smooth surfaces. Quickly and highly accurate measurement using a nondestructive method. Small, handy, accurate, in-situ application possible wherever needed

humimeter GF1 building moisture meter

Professional building moisture meter for building moisture, air humidity, indoor climate, dew point, equilibrium moisture content, air and surface temperature and long term recording of climate data.The complete package contains a PC software for the archivation of data and graphic presentation of climate data.Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες πάνω στους διαθέσιμους μετρητές υγρασίας.