Μέτρηση Υγρασίας Περιβάλλοντος


Υγρασιόμετρα τελευταίας τεχνολογίας, για την αποτελεσματική μέτρηση υγρασίας στο κλίμα και το περιβάλλον.

Υγρασιόμετρα

humimeter RH1 relative humidity meter

humimeter RH1 relative humidity meter with datalog. Hygrometer for humidity in climate and environment applications. A new and revolutionary powerful portable measuring instrument series for measuring using innovative sensor technology. Optional: PC-interface, software and printer.
humimeter RH2 Climate Precision Moisture Analyzer

humimeter RH2 Climate Precision Moisture Analyzer with Datalog Precise climate moisture analyzer with data log for laboratory, synthetic granules, climate and environment applications. A new and revolutionary powerful portable measuring instrument series for measuring using innovative sensor technology.

Moisture and temperature transmitter

Moisture and temperature transmitter. Humidity tramsitter for laboratory- and climate control, drying, wood processing industry, food industry, humidity in constuctions, agriculture, printing and paper industry, animal feed industry, biotechnology an pharmaceutical industry. quick - strong - long-term stable.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων (sales@novacel.gr) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα Υγρασιόμετρα Περιβάλλοντος.