Μηχανήματα Ανακύκλωσης Διαλυτών Πλύσεως

Επεξεργασία Διαλυτών

Προσφέρουμε πλήρη γκάμα μηχανημάτων Ανακύκλωσης / Καθαρισμού Διαλυτών Πλύσεως Φωτοπολυμερικών πλακών, καθώς και διαλυτών που χρησιμοποιούνται για την πλύση των εκτυπωτικών μηχανών και εξαρτημάτων.

Οι Διαλύτες επαναχρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα ο πελάτης να έχει μικρότερο κόστος παραγωγής, ειδικά μετά την γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Παράλληλα η επαναχρησιμοποίηση των Διαλυτών αυτών επιτρέπει την ευκολότερη και καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούν βάσει των Περιβαλλοντολογικών Κανονισμών, αλλά και της Επιχειρηματικής Ευαισθησίας για το Περιβάλλον.

Οι λύσεις προσφέρονται μέσω της συνεργασίας μας με τον οίκο IST.

Μηχάνημα Ανακύκλωσης Διαλυτών Μεσαίας Χωρητικότητας, του οίκου IST

H IST κατασκευάζει μηχανήματα ανάκτησης διαλυτών (solvent reclaimers) για τις ανάγκες εκτύπωσης, προ-εκτύπωσης και για πολλές άλλες βιομηχανίες, συνδυάζοντας:

  • αξιοπιστία
  • αποδοτικότητα
  • ασφάλεια στην χρήση


Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα μηχανημάτων όσον αφορά τα μεγέθη, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι ανάγκες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Τα μεγέθη κυμαίνονται από 10 λίτρα εώς και 400 λίτρα.


Τα μηχανήματα ανάκτησης της εταιρείας IST χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

1.  N-DIGIT
2.  EExd-digit ATEX II 2 G
3.  EExd-digit ATEX II 3 G

Οι παραπάνω κατηγορίες αφορούν στις εξής ζώνες εγκατάστασης
(σύμφωνα με EN 60079-10):

Κατηγορία ΜηχανήματοςΖώνη Εγκατάστασης
N-DIGITNOT CLASSIFIED AREA
EExd-digit ATEX II 2GZONE 1 or 2 CLASSIFIED AREA
EExd-digit ATEX II 3GZONE 2 CLASSIFIED AREA

Κατηγορίες Επικίνδυνων Περιοχών

  • Ζώνη 0 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα υπάρχουν μόνιμα ή για μεγάλα διαστήματα
  • Ζώνη 1 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κανονική λειτουργία
  • Ζώνη 2 (αέρια): Μια περιοχή στην οποία εύφλεκτα μείγματα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε ασύνηθες συνθήκες και για μικρά διαστήματα


Μηχανήματα μικρής χωρητικότηταςRECLAIMER UNIT
IST 10 STANDARD DIGIT 10 lt
IST 10 EExd DIGIT ATEX II 3G 10 lt
IST 15 STANDARD DIGIT 15 lt
IST 15 EExd DIGIT ATEX II 3G 15 lt
IST 22 STANDARD DIGIT 25 lt
IST 22 EExd DIGIT ATEX II 3G 25 lt
IST 22 EExd DIGIT ATEX II 2G 25 lt
Μηχάνημα Ανακύκλωσης Διαλυτών Μικρής Χωρητικότητας, του οίκου IST

Μηχανήματα μεσαίας χωρητικότηταςRECLAIMER UNIT
IST 42 STANDARD DIGIT 45 lt
IST 42 EExd DIGIT ATEX II 3G 45 lt
IST 42 EExd DIGIT ATEX II 2G 45 lt
IST 62 STANDARD DIGIT 60 lt
IST 62 EExd DIGIT ATEX II 3G 60 lt
IST 62 EExd DIGIT ATEX II 2G 60 lt
Μηχάνημα Ανακύκλωσης Διαλυτών Μεσαίας Χωρητικότητας, του οίκου IST

Μηχανήματα μεγάλης χωρητικότηταςRECLAIMER UNIT
IST 90 STANDARD DIGIT 90lt
IST 90 EExd DIGIT ATEX II 3G 90lt
IST 90 EExd DIGIT ATEX II 2G 90lt
IST 122 STANDARD DIGIT 140lt
IST 122 EExd DIGIT ATEX II 3G 140lt
IST 122 EExd DIGIT ATEX II 2G 140lt
IST 202 STANDARD DIGIT 200 lt
IST 202 EExd DIGIT ATEX II 3G 200 lt
IST 202 EExd DIGIT ATEX II 2G 200 lt
Μηχάνημα Ανακύκλωσης Διαλυτών Μεγάλης Χωρητικότητας, του οίκου IST


Για τους διαλύτες που έχουν υψηλό σημείο βρασμού η μονάδα ανάκτησης συνοδεύεται απαραίτητα με συσκευή κενού:


PNEUMATIC VACUUM GENERATOR (ΑΤΕΧ ΙΙ 2 G)
FV40S(40 lt) για μοντέλα: IST 10/15/22
FV40L (40lt) για μοντέλα: IST 10/15/22
FV70S (85lt) για μοντέλα: IST 42/62
FV70L (85 lt) για μοντέλα: IST 42/62
FV100S (140 lt) για μοντέλα: IST 90/122
FV100L (140 lt) για μοντέλα: IST 90/122
FV200S (215 lt) για μοντέλα: IST 202
FV200L (215 lt) για μοντέλα: IST 202
Συσκευή Κενού, του οίκου IST


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηχανήματα ανάκτησης διαλυτών ρωτήστε στο sales@novacel.gr