Πολιτική ΔεδομένωνΒάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), δεσμευόμαστε στην υπεύθυνη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, αποκλειστικά για σκοπούς σχετικούς με τις άμεσες εταιρικές δραστηριότητές μας όπως σας έχουν κοινοποιηθεί κατά τη συνεργασία μας.

Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να σας παρέχουμε τις δικτυακές υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες έχετε αιτηθεί, ή για άλλους απαραίτητους σκοπούς όπως συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, επίλυση διαφωνιών και επιβολή των συμβάσεων που διέπουν τη συνεργασία μας.

Τα Δικαιώματά σας

Όταν χρησιμοποιείτε τις δικτυακές υπηρεσίες μας και μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, συγκατατίθεστε στην ενδεχόμενη χρήση τους για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε διαφημιστική πληροφορία σας αποστέλλουμε.

Αν η από μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για μελλοντική χρήση ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Παρακαλούμε να σημειωθεί παρόλα αυτά, ότι μπορεί να διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν υφίσταται άλλος νόμιμος σκοπός για τη χρήση τους, πέραν της συγκατάθεσής σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όπως και να ζητήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Από την 25η Μαΐου 2018, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε δομημένη, εύχρηστη και ηλεκτρονική μορφή και/ή να αιτηθείτε να αποστείλουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους όπου αυτό είναι εφικτό. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι αυτό αναφέρεται σε δεδομένα που εσείς μας έχετε παρέχει.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι λανθασμένα ή ημιτελή.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι υπάρχει η πιθανότητα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αλλά να είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε.

Από την 25η Μαΐου 2018, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της από μέρους μας χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρακαλούμε να σημειωθεί ξανά, ότι υπάρχει η πιθανότητα να αιτηθείτε τον περιορισμό της από μέρους μας χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά να είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αρνηθούμε την αίτησή σας.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε διαμαρτυρία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από μελλοντικές διαφημιστικές ενημερώσεις από την εταιρεία μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο marketing@novacel.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: Novacel Hellas ΕΠΕ, Θέση Πάτημα, ΒΙ.ΠΕ. Καλυβίων, Καλύβια Θορικού, Τ.Κ. 19010, Αθήνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για να εξασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@novacel.gr


Λοιπά Δικαιώματα


Τα λογότυπα και σήματα, πλην του εμπορικού σήματος της Novacel Hellas ΕΠΕ,
που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των
εκάστοτε νομικών οντοτήτων και εταιρειών.

Η Novacel Hellas ΕΠΕ δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών
συνδέσμων που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες:

Kateryna Potrokhova - Fotolia.com, Morten Olsen - iStockPhoto.com,
Julien Bastide - iStockPhoto.com, Schlierner - Fotolia.com,
Lise Gagne - iStockPhoto.com, FikMik - Fotolia.com,
HP_Photo - Fotolia.com, Matt Shields - iStockPhoto.com,
yellowj - Fotolia.com, ARTappler - iStockPhoto.com,
itestro - Fotolia.com